INFORMACIJE


Hrvatska bratska
zajednica u Americi,
odsjek 2001 "Frankopan"
Ogulin Hrvatska

OIB 90227062386
Tel: +385 (0)47 531 009
Mob.:+385 (0)98 245 828
ivan@infostudio.hr

 Sastanci svakog zadnjeg
 ponedjeljka u mjesecu:

zimi u 19h, ljeti u 20h! U srpnju nema sastanka.

Piknici: zadnja nedjelja u svibnju i prva nedjelja u rujnu

Izlet: subota polovinom listopada

Božićno novogodišnji domjenak: pet - šest dana prije Božića


Sponzor stranica

InfoStudio.hr - Internet usluge
   
Aktualnosti O nama Postani član Prijatelji Adresar Konatkt

O nama:

     O nama
     Povijest
     Zajednica
     Vrhovništvo
     Članstvo
     Dužnosnici

 

     

VRHOVNIŠTVO

GLAVNA UPRAVA

    Glavna uprava Zajednice sastoji se od Konvencije, Glavnog odbora, Izvršnog odbora i Glavne porote.


KONVENCIJA – Glavno zakonodavno tijelo

    Konvencija se sastoji od delegata, članova Glavnog odbora, članova Glavne porote i Pravnog savjetnika. Samo delegati imaju pravo glasa na Konvenciji. Svi drugi članovi Konvencije imaju pravo iznijeti svoja mišljenja i podnijeti prijedloge.

Konvencija ima ovlasti:

    - Riješiti pitanje spornih delegata.
    > Usvojiti dnevni red i poslovnik.
    > Prihvatiti, izmijeniti ili dopuniti Pravila Zajednice.
    > Primiti i raspraviti sva izvješća.
    > Odobriti, dopuniti ili poništiti bilo koje odluke Glavne porote upućene konvenciji.
    > Razmotriti i okončati sva pitanja, koja Odbor ili Glavna porota nisu mogli riješiti.
    > Izabrati glavne odbornike kako je Pravilima predviđeno.


GLAVNI ODBOR – Glavno upravno tijelo između Konvencija

    Glavni odbor sastoji se od predsjednika, dopredsjednika/članskih usluga, tajnika/blagajnika, drugog dopredsjednika i 7 članova Nadzornog odbora.

Glavni odbor ima ovlasti:

    > Uvesti nove planove osiguranja.
    > Raditi za dobrobit Zajednice u duhu zakona i odrednica potrebnih za poslovanje.
    > Tumačiti i objasniti Pravila u slučaju potrebe.
    > Raspisati izvanredni rasporez u slučaju potrebe.
    > Primiti u Zajednicu bilo koju bratsku udrugu u suglasnosti s Pravilima.
    > Popuniti svaki odbornički položaj u slučaju ispražnjenja.
    > Omogućiti reviziju knjigovodstva.
    > Riješiti i raspraviti sva pitanja koja se odnose na Zajednicu a koja su ostala neriješena po Izvršnom odboru.


IZVRŠNI ODBOR – Izvršno tijelo

    Izvršni odbor sastoji se od predsjednika, potpredsjednika/članskih usluga i tajnika/blagajnika. Ovi odbornici su stalno namješteni u Glavnom uredu, u Pittsburghu, u Pensilvaniji.
    Ovi odbornici moraju podnijeti svoje izvještaje Glavnom odboru i Konvenciji a odgovorni su Glavnom odboru za svoj rad između konvencija.

Izvršni odbor ima dužnosti i ovlasti:

    > Da vodi unutrašnju upravu i poslovanje Zajednice u duhu ekonomičnosti, uspješnosti i zakonskih odrednica.
    > Razrješava i odlučuje o odsječnim predmetima ali ne o prigovorima i žalbama.
    > Nadzire zbivanja u odsjecima i gnijezdima u slučaju potrebe.
    > Osniva novi odsjek i premješta članove iz jednog odsjeka u drugi kad je to u interesu Zajednice.
    > Da služi kao financijski odbor Zajednice.


GLAVNA POROTA – Pravosudno tijelo između konvencija

    Glavna porota je vrhovno sudište Zajednice koje donosi odluke po Pravilima na sve pritužbe i žalbe, koje su pravilno podnesene, i koje se odnose na članove Glavne uprave, upravnog osoblja, odsjeka i članova.

    Za više informacija od povijesti HBZ molimo vas posjetite portal www.croatianfraternalunion.org


17. svibnja 2009. (fb)


© Web izrada od 2006., dizajn i hosting: InfoStudio.hr