INFORMACIJE


Hrvatska bratska
zajednica u Americi,
odsjek 2001 "Frankopan"
Ogulin Hrvatska

OIB 90227062386
Tel: +385 (0)47 531 009
Mob.:+385 (0)98 245 828
ivan@infostudio.hr

 Sastanci svakog zadnjeg
 ponedjeljka u mjesecu:

zimi u 19h, ljeti u 20h! U srpnju nema sastanka.

Piknici: zadnja nedjelja u svibnju i prva nedjelja u rujnu

Izlet: subota polovinom listopada

Božićno novogodišnji domjenak: pet - šest dana prije Božića


Sponzor stranica

InfoStudio.hr - Internet usluge
   
Aktualnosti O nama Postani član Prijatelji Adresar Konatkt

O nama:

     O nama
     Povijest
     Zajednica
     Vrhovništvo
     Članstvo
     Dužnosnici

 

     
Hrvatska bratska zajednica u Americi

CROATIAN FRATERNAL UNION
OF AMERICA

HRVATSKA BRATSKA ZAJEDNICA
U AMERICI

    Vrlo ugledna i utjecajna u javnom i političkom životu, nepolitička Hrvatska bratska zajednica u Americi, osnovana 1894. god., okuplja iseljene Hrvate i njihove potomke u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, a zadnjih 10-tak godina djeluje i u Republici Hrvatskoj i drugim zemljama Evrope. Stalna tradicionalna okupljanja na piknicima njeguju hrvatsku kulturnu i narodnu baštinu, održavaju povezanost iseljeničke i domaće Hrvatske, organiziraju se sportska natjecanja, a od kulturnih manifestacija najpopularniji su festivali tamburaške glazbe i folklora.

    Najveću djelatnost i povezanost s Hrvatskom Hrvatska bratska zajednica postigla je uz predsjednika Bernarda Luketicha, a naročito prigodom priznanja Republike Hrvatske i u tijeku Domovinskog rata.

    Otvaranjem svog prvog odsjeka u domovini, Hrvatska bratska zajednica donijela je i običaj piknika. Međutim, za razliku od prekooceanskih, domovinski piknici okupljaju povratnike iz iseljeništva i njihove prijatelje iz domovine.

HRVATSKA BRATSKA ZAJEDNICA U AMERICI
ODSJEK 2001 "FRANKOPAN" OGULIN HRVATSKA

    Skraćeni naziv Zajednice glasi:
    HBZ 2001 "FRANKOPAN" OGULIN

    Naziv Zajednice na engleskom jeziku glasi: CROATIAN FRUTERNAL UNION OF AMERICA, LODGE 2001 "FRANKOPAN" OGULIN CROATIA

    HBZ 2001 "Frankopan" Ogulin upisana je 10. svibnja 1999. u Registar udruga Ureda za opću upravu Karlovačke županije pod brojem 04000561.

    Osnovni sadržaj djelatnosti HBZ-a 2001 "Frankopan" Ogulin je: promicanje hrvatske kulture, povijesti i pučkih običaja, njegovanje i unapređivanje domoljubnih osjećaja Hrvata domovinske i iseljene Hrvatske i Hrvata povratnika, promicanje i njegovanje humanitarnih i moralnih osjećaja i podizanje svijesti o potrebi međusobnog pomaganja, poglavito ostarjelih, bolesnih ili unesrećenih članova i Bernard Luketich i Ivan Vučićpribavljanje pomoći kroz osiguranje i osmrtnice i druge oblike kao i ostale djelatnosti utvrđene odredbom članka 8. Statuta usvojenog na Osnivačkoj skupštini 14. ožujka 1999.

Na fotografiji: Predsjednik HBZ-a od 1978. god., gospodin Bernard Luketich i predsjednik HBZ-a Odsjek 2001 "Frankopan" Ogulin od osnivanja 1999. god., gospodin Ivan Vučić

    Za prvog predsjednika Hrvatske bratske zajednice u Americi, odsjek 2001 "Frankopan" Ogulin Hrvatska izabran je na Osnivačkoj skupštini gospodin Ivan Vučić. Odredbom članka 5. Statuta propisano je da je za zastupanje HBZ-a 2001 "Frankopan" ovlašten njen predsjednik.

Upoznajte vodstvo HBZ-a 2001 "Frankopan" Ogulin ....

27. veljače 2007. (ip)


© Web izrada od 2006., dizajn i hosting: InfoStudio.hr